Service verzoek groot huishoudelijk - Service verzoek groot huishoudelijk

Service verzoek groot huishoudelijk

Door de Corona maatregelen zijn wij helaas op sommige momenten minder goed telefonisch bereikbaar, waarvoor onze welgemeende excuses.

Mocht dit inderdaad het geval zijn, stuurt u ons dan via service@smeg.nl een terugbel verzoek, dan bellen wij u zo snel mogelijk terug. 

Als gevolg van de uitzonderlijke omstandigheden met betrekking tot het besmettingsrisico met het Corona virus (COVID-19) zijn extra voorzorgsmaatregelen van kracht om dit risico tot een absoluut minimum te beperken. Voor alle servicepartners van SMEG Nederland B.V. geldt dat deze maatregelen als vanzelfsprekend in acht genomen dienen te worden.

Bij huisbezoek op locatie voor herstel van uw SMEG apparaat dienen de adviezen van het RIVM https://www.rivm.nl/ en/of lokale verordeningen te alle tijden te worden gerespecteerd.

 

Huisbezoek & Voorzorgsmaatregelen Coronavirus (Covid-19)

Alvorens een pand te betreden zal de servicepartner of technicus een aantal risicofactoren uitsluiten:

- Er kan gevraagd worden of er klachten bij (mede)bewoners zijn en heeft ook betrekking op diegene welke op dat moment deze niet aanwezig zijn. Dit in verband met mogelijke overdracht op andere wijze dan direct of indirect contact.

- Dringend verzoek om een extra schoonmaakronde uit te voeren, voorafgaand aan de bezoekdag of dagdeel.

- Er zal geen fysiek contact mogelijk zijn. Denk in dit verband aan handen schudden en/of assistentie verlenen, bijvoorbeeld het aangeven van gereedschappen etc.

- Kenmerken van klachten die bepalend zijn voor het wel/niet mogelijke bezoek laten zich omschrijven als: hoesten, koorts, kortademigheid, misselijkheid, spierpijn, hoofdpijn of een combinatie van voornoemde.

- Bij twijfel is dit ter beoordeling van de servicepartner om te bepalen welke vervolgstappen nodig zijn. Afhankelijk van de planning zal een vervolgafspraak gemaakt moeten worden waarbij, alvorens het bezoek plaats zal vinden een bevestiging gevraagd zal worden van een virusvrije omgeving.

- Indien tijdens een bezoek risicofactoren ontstaan dan zal de reparatie mogelijkerwijs worden afgebroken. Een vervolg zal op een nader te bepalen datum plaatsvinden. De mogelijkheid bestaat dat hier extra kosten voor in rekening worden gebracht.

- Afhankelijk van de prioriteit zullen spoedeisende storingen met voorrang worden behandeld. Dit is geen garantie dat de werkzaamheden ook daadwerkelijk afgerond kunnen worden.

- In geval er een gemaakte afspraak verzet dient te worden kunt u de desbetreffende servicepartner (liefst minimaal 24 uur van te voren) telefonisch of per mail informeren.

Voor vragen kunt u zich wenden tot service@smeg.nl of telefonisch op nummer 020-4490120 Wij rekenen op uw medewerking en danken u voor uw begrip.

 

nummer weergegeven in de envelop van het boekje
nummer weergegeven in de envelop van het boekje
nummer weergegeven in de envelop van het boekje
nummer weergegeven in de envelop van het boekje
nummer weergegeven in de envelop van het boekje
field_hint
Dit veld kan maximaal 500 karakters bevatten

Schuif de pijl naar rechts om te bevestigen dat u geen robot bent.