Logo Smeg

SMEG SHOWROOM GESLOTEN I.V.M. CORONAVIRUS

13/03/2020

Beste Smeg consument,

In verband met de actuele ontwikkelingen en maatregelen van de Rijksoverheid met betrekking tot het Coronavirus heeft ook Smeg Nederland maatregelen getroffen. Om verantwoordelijkheid te nemen verdere verspreiding van het virus te beperken, hebben wij besloten de showroom tot en nader order te sluiten.

Dit is essentieel voor de veiligheid van u en onze medewerkers. We zullen u van afstand zo goed mogelijk van dienst zijn. Ook wij volgen nauwgezet de richtlijnen van de Rijksoverheid, RIVM en GGD en hebben daarom onderstaande voorzorgsmaatregelen getroffen.

 

Huisbezoek & Voorzorgsmaatregelen Coronavirus (Covid-19)

 

Alvorens een pand te betreden zal de servicepartner of technicus een aantal risicofactoren uitsluiten:

 

Er kan gevraagd worden of er klachten bij (mede)bewoners zijn en heeft ook betrekking op diegene welke op dat moment deze niet aanwezig zijn. Dit in verband met mogelijke overdracht op andere wijze dan direct of indirect contact. Dringend verzoek om een extra schoonmaakronde uit te voeren, voorafgaand aan de bezoekdag of dagdeel. Er zal geen fysiek contact mogelijk zijn. Denk in dit verband aan handen schudden en/of assistentie verlenen, bijvoorbeeld het aangeven van gereedschappen etc. Kenmerken van klachten die bepalend zijn voor het wel/niet mogelijke bezoek laten zich omschrijven als: hoesten, koorts, kortademigheid, misselijkheid, spierpijn, hoofdpijn of een combinatie van voornoemde. Bij twijfel is dit ter beoordeling van de servicepartner om te bepalen welke vervolgstappen nodig zijn. Afhankelijk van de planning zal een vervolgafspraak gemaakt moeten worden waarbij, alvorens het bezoek plaats zal vinden een bevestiging gevraagd zal worden van een virusvrije omgeving. Indien tijdens een bezoek risicofactoren ontstaan dan zal de reparatie mogelijkerwijs worden afgebroken. Een vervolg zal op een nader te bepalen datum plaatsvinden. De mogelijkheid bestaat dat hier extra kosten voor in rekening worden gebracht.   Afhankelijk van de prioriteit zullen spoedeisende storingen met voorrang worden behandeld. Dit is geen garantie dat de werkzaamheden ook daadwerkelijk afgerond kunnen worden. In geval er een gemaakte afspraak verzet dient te worden kunt u de desbetreffende servicepartner (liefst minimaal 24 uur van te voren) telefonisch of per mail informeren.

 

Voor vragen kunt u zich wenden tot service@smeg.nl of telefonisch op nummer 020-4490120

 

We hopen dat u gezond bent en blijft. We willen ook vanuit Smeg iedereen die zich iedere dag keihard inzet een hart onder de riem steken.

Smeg Nederland B.v.