Logo Smeg

Standaard fabrieksgarantie

Algemene voorwaarden fabrieksgarantie Smeg Nederland B.V.

Smeg Nederland B.V. geeft standaard twee jaar fabrieksgarantie op haar apparatuur. Reparatie omvat onderdelen, arbeidsloon en voorrijkosten.

Voorwaarden:

 1. De fabrieksgarantie is alleen geldig wanneer de Smeg apparatuur bij een officiële Nederlandse dealer is gekocht.
 2. De garantietermijn van 24 maanden begint op de datum dat de Smeg apparatuur geleverd wordt en zoals die op de aankoopnota wordt vermeld.
 3. De fabrieksgarantie is persoongebonden en niet overdraagbaar.
 4. De fabrieksgarantie omvat alle reparatiekosten aan het apparaat die het gevolg zijn van een elektrisch of mechanisch defect waardoor het apparaat niet meer naar behoren functioneert.
 5. Bij reparatie dient te allen tijde de originele aankoopnota overlegd te worden aan de monteur.Uitgesloten van fabrieksgarantie:

 1. Reparaties die worden uitgevoerd door een niet- erkende service partner van Smeg Nederland B.V.
 2. Onjuiste opstelling of installatie.
 3. Onjuist gebruik, alsmede onjuiste bediening of belasting.
 4. Onjuist onderhoud en/ of het gebruik van verkeerde reinigingsmiddelen.
 5. Gebruik van niet-originele Smeg-onderdelen of accessoires.
 6. Apparaten die om bepaalde redenen door de producent zijn omgeruild.
 7. Apparaten die gebruikt zijn voor andere doeleinden dan particulier huishoudelijk gebruik.
 8. Kosten die voortkomen uit gebruik van de apparatuur anders dan voor privé doeleinden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen met Smeg Nederland B.V.
 9.  Apparaten die beschadigd zijn geraakt door een ongeval, diefstal of poging tot diefstal, opzettelijk aangebrachte schade, door vuur, door een explosie, door overstroming, bliksem inslag, vorst of ander weer condities, problemen met de elektriciteitstoevoer.
 10. Apparaten waarvan het typeplaatje met modelnummer en serienummer verwijderd, gewijzigd en/ of onleesbaar is.
 11. Kosten die door Smeg Nederland B.V. worden gemaakt wanneer er geen fout geconstateerd aan het apparaat.
 12. Kosten voor regulier onderhoud en reinigen van het apparaat.
 13. Kosten voor het repareren buiten reguliere werktijden.
 14. Kosten die voortkomen uit het feit dat het apparaat niet kan worden gebruikt door het defect raken van het apparaat.
 15. Esthetische fouten.
 16. Afwijkende specificaties van een apparaat dat in een ander land is aangeschaft, waardoor het apparaat niet of slechts beperkt bruikbaar is.
 17. Kosten van en het vervangen van slijtage onderhevige onderdelen zoals lampen, starters, filters, zekeringen e.d.
 18. Roestvorming, corrosie, vervuilingschade en waterschade.
 19. Kabels, stekkers en aansluiting.
 20. Licht breekbare onderdelen, zoals glas en kunststof.